အဖြဲ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အဖြဲ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အေမရိကန္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေဟာ္လီး၀ုဒ္ သရုပ္ေဆာင္တုိ႔ႏွင့္ BROUK ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ ေတြ႔ဆုံ

RB News 31.5.2016 ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားႏွင့္ ေမြးရပ္ေျမစြန္႔ကာ ကစဥ့္ကလ်ား ေျပးလႊား ေနရသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးသည့္ အစီအမံကို မဆိုင္းမတြ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေမရိကန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ (စီနိတ္)၊ အေမရိကန္ ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ တို႕ကို Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) မွ အပူတျပင္း တိုက္တြန္းခဲ့။Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခင္သည္ ၂၀၁၆ ေမလ ၂၃ ရက္မွ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕၌ အေမရိကန္ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး …

အေမရိကန္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေဟာ္လီး၀ုဒ္ သရုပ္ေဆာင္တုိ႔ႏွင့္ BROUK ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ ေတြ႔ဆုံ Read More »

BROUK ၏ တပတ္ၾကာ ေတာင္အာဖရိက ခရီး စဥ္

RB News 16.3.2013 ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Free Burma Campaign South Africa ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအား အကာ အကြယ္ ေပးသည့္ အဖြဲ႔ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာ အသင္း (BROUK) အား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံသားမ်ား ပုိမုိႏုိး ၾကားလာ ေစရန္ Johannesburg ႏွင့္ Cape Town ၿမဳိ႕မ်ားသုိ႔ မတ္လ (၃) ရက္ေန႔မွ (၉) ရက္ေန႔ အထိ ဖိတ္ၾကား ခဲ့သည္။  တပတ္ၾကာ ခရီးစဥ္ အတြင္း ေတာင္အာဖရိက အမ်ဳိးသား ေရဒီယုိ အသံလႊင့္ ဌာနမွ BROUK …

BROUK ၏ တပတ္ၾကာ ေတာင္အာဖရိက ခရီး စဥ္ Read More »

Show Buttons
Hide Buttons
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com