ဦးထြန္းခင္ (BROUK) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ RFA

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ လာေရာက္ၿပီး အစုိးရအရာရွိေတြ၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ စည္းရံုးေျပာဆုိလႈပ္ရွားေနတဲ့ BROUK ေခၚ ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ ျမန္မာ ရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေျခအေန၊ အာဆာအဖြဲ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ RFA အဖြဲ႔သား ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္က ဝါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ RFA ရံုးခ်ဳပ္မွာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။