အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ ေၾကညာခ်က္ BROUK အဖြဲ႔ ဥကၠဌနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္

အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က တုိက္ခုိက္မႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ေၾကညာလုိက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့ BROUK အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ ကုိ RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။